Na vier jaar nog steeds geen informatie
Geachte heer Mast,

Het IRC Noord-Holland is sinds  enkele weken bezig met het nader beschouwen van het verschrikkelijke incident waarbij uw dochter om het leven is gekomen.
Inmiddels hebben wij enkele stappen ondernomen. Er is een team samengesteld en ondergetekende leidt dit. Het team bestaat uit 2 rechercheurs, een forensisch coördinator en een scenario-analist. Een en ander vindt plaats onder het gezag van de officier van justitie die wordt bijgestaan door een parketsecretaris.
Op de vraag of de Nederlandse autoriteiten rechtsmacht hebben is duidelijk geworden dat dit inderdaad zo is. Het ontbreken van verdragen met Honduras zorgt voor een extra probleem dat we overigens niet uit de weg gaan.
De tot nu toe tot onze beschikking staande gegevens zijn geanalyseerd en verwerkt. Via de liaison-officer van Nederland voor het gebied Zuid-Amerika wordt getracht de Hondurese autoriteiten ons de nodige beschikbare stukken te laten overhandigen. Overige andere (toentertijd)  betrokkenen ambtenaren zullen worden benaderd.
Ondergetekende heeft onlangs een gesprek gevoerd met de journalist Peter R. de Vries. Ook hij zal ons beschikbaar relevant materiaal afstaan.
De officier van justitie en ondergetekende willen graag met u in gesprek komen en een afspraak met u maken. Het team is gehuisvest in het politiebureau van Haarlem. Graag vernemen wij van u waar en wanneer u in de gelegenheid bent om het gesprek met ons te voeren.
Overigens is de signalering van Ross gecontroleerd en ik kan u zeggen dat de “red alert” nog steeds van toepassing is.
Via mijn mailadres kunt u met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
X

Dit is de tekst uit de email die ik exact vier jaar geleden (7 december 2017) ontving. Wat direct al opviel is dat er niet over moord wordt gesproken maar over een incident. Een diep treurige gebeurtenis dus, die ook wij nooit hebben voorzien!

De aandacht die zij nu gaven, was het gevolg van een aangifte die ik had gedaan, nadat ik thuis was gekomen van een ander, maar dit keer wel blijde gebeurtenis; het huwelijk van Amanda met Patrick de Geus. Nadat ik mijn dochter op zaterdag 2 september 2017 had weggegeven, had ik op zondag 3 september een interview met journalist Caroline in het hotel waar ik zat (over de brug).
Dit naar aanleiding van de uitspraak van Buitenlandse Zaken: 'wij laten niemand in de steek!'.

Dat zette kwaad bloed, omdat Buza ons nooit geholpen heeft en mij wel degelijk in de steek hadden gelaten.
Bovendien is in een brief van Buza (Tessa Martens) nooit ruitelijk toegegeven dat het om een moord ging, hoewel wij in Den Haag in 2008 wel te horen hadden gekregen dat het om een moord ging.
In die brief werd bovendien geschreven dat Nederland geen rechtsmacht heeft! 
Het bleek een leugen, zoals in de email duidelijk was geworden dat Nederland wel degelijk rechtsmacht heeft!

In de mail wordt gesproken over het overhandigen van het Hondurese strafdossier. 
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat dit ook is gebeurd. Of strafvervolging ook is overgedragen aan Nederland is mij niet bekend.

Er is een team samengesteld maar hoever zij zijn gekomen is mij niet bekend.
Een afspraak om in gesprek te komen met de officier van justitie en de leider van het team is er nooit gekomen.

Of het materiaal dat Peter R. de Vries zou afstaan is ontvangen is evenmin bekend.
Alleen het film materiaal is interessant, niet de uitgesproken mening van deze journalist; hij heeft immers niets bereikt!

Waar ik wel 'blij' mee was dat de 'red alert' van Interpol van Ross nog steeds van kracht is, hoewel hij niet meer op de Interpol site te zien is.

Na dit schrijven van de leider van dit team, heb ik hem informatie toegestuurd; erg veel en gedegen aanwijzingen, maar of dit ook werkelijk ter harte is genomen is niet bekend. Ik ben bang voor tunnelvisie. 

Tot op heden heb ik niets inhoudelijks gehoord, al vier jaar lang word ik aan het lijntje gehouden.
Wanneer komt er nu eens duidelijkheid?PS noodkreet van een ander
37 jaar geleden
Vandaag 30 november 2021 is het 37 jaar geleden, dat mijn oudste dochter in Hoorn (Nederland) werd geboren.

Mariska werd vermoord op haar vakantie op het eiland Roatan (Honduras) op 21 Augustus 2008 in het appartement van haar (eerste) Australische duikinstructeur Daniel Ian Ross. Dat is al weer meer dan 13 jaar geleden!
De zaak werd mysterieus genoemd en is nooit opgelost. De Nederlandse politie is er al vier jaar mee bezig, maar heeft nog niets ondernomen of te wel, zij hebben mij nooit over de toedracht iets verteld. Ik heb ze heel veel tips gegeven, maar ik bang dat zij misschien ook aan tunnelvisie lijden zoals de onlangs vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die ook aan tunnelvisie in deze zaak leed. Waarom zouden ze naar een vader luisteren, die zelf gedegen onderzoek heeft gedaan? Dat doet pijn, net als het gemis.

Mariska

Nieuws op mijn site
Ik heb newswriter op mijn site geplaatst. Ik kan nu artikelen gaan schrijven of kleine mededelingen doen.
Ik zal newswriter gaan gebruiken voor de nieuwsbrief.
Als U de nieuwsbrief per email wilt ontvangen ga dan naar contact en meldt U aan!   CONTACT

Voor kleine berichten maak ik gebruik van News Feed Ticker (marquee). Een lichtkrant, waar wanneer op het onderwerp wordt geklikt er direct gesprongen wordt naar het artikel van de website. Ik kan dit online aanpassen, wel zo handig!
WATCHING YOU!
Wat een brutaliteit! Of een goede marketing actie!
Ik kreeg weer een email met de boodschap dat ik op hun site (1st Art Gallery) gebrowsed had maar de site verlaten had en dat ze me gemist hadden (om iets te kopen natuurlijk). Weer laten ze het origineel zien! Ik koop daar natuurlijk niets want ik maak het zelf. 
Maar deze mail laat wel zien dat je stappen op Internet wel gevolgd kunnen worden.

BLACK FRIDAY
Vandaag is het vrijdag 26 november 2021, maar de business noemt het Black Friday. 
Ik kreeg vele emails met 'aanbiedingen'. Een wil ik plaatsen, omdat het met schilderijen te maken heeft. 

Kreeg een email (hoe komen ze aan je adres?) van 1st-art-gallery.com. 
 Een Black Friday offer: Koop 2 schilderijen (€526,80) en je krijgt het derde gratis! 
Alle schilderijen dezelfde prijs €263.40 Ze laten je de originelen zien maar verkopen een kopie, die staat vaak onderop de pagina! 
Goede marketingtruc! Enfin hier een indruk van het werk (links hun kopie)
Login

Nieuwsbrief